Dansk Erhverv: Det skal være slut med Kammeradvokaten

Den nuværende aftale mellem Kammeradvokaten og staten svækker konkurrencen, viser ny analyse. Dansk Erhverv opfordrer nu til at droppe aftalen med Kammeradvokaten.

Længe har det private firma Poul Schmith, der har kammeradvokataftalen med den danske stat som særlig rådgiver, stået først for, når staten skal bruge advokatbistand. I praksis har advokatfirmaet fået fortsat flere opgaver år efter år.

Men det skal nu være slut, lyder det fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der opfordrer til at opsige kammeradvokataftalen.

Organisationens udmelding kommer på baggrund af en ny rapport fra Konkurrencestyrelsen, hvor det konkluderes, at Kammeradvokatens aftale med staten svækker den frie konkurrence.

Indblik.net var i besiddelse af rapporten inden den officielle udgivelse, og i den fremgår det bl.a. også, at intet andet land end Danmark har en ordning som med Kammeradvokaten.

Det skrev vi om tilbage i november sidste år.

– Danmark har man skabt en model, hvor man har holdt fast i at give én privat advokatvirksomhed særstatus og samtidig givet virksomheden lov at være fri på det private marked. Det er stærkt skævvridende i forhold til konkurrencen, og det er dybt problematisk, lyder den klare melding fra Daniel Møller Jensen, chefkonsulent for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv.

Daniel Møller Jensen, chefkonsulent for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv

Dansk Erhverv foreslår, at man dropper titlen Kammeradvokaten, og at man etablerer rammeaftaler på forskellige områder, hvor flere kvalificerede advokatvirksomheder deltager. Den model kender man fra fx Sverige. Det sikrer en fair og lige konkurrence om opgaverne, og at man får bedre uafhængig juridisk rådgivning for skattekronerne.

– Med Konkurrencerådets grundige analysearbejde står det nu helt klart, at den nuværende Kammeradvokataftale svækker konkurrencen på både det offentlige og private marked. Derfor opfordrer vi til, at finansministeren meget snart indkalder til forhandlinger om en ny model, siger Daniel Møller Jensen.

Foreløbigt er der dog intet nyt fra Finansministeriet, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) for tiden er på fædreorlov og i mellemtiden er erstattet af partifælle og skatteminister Morten Bødskov, der agerer fungerende finansminister.


Udgivet

i

, ,

af

Tags: