Advokatpartneres lønninger eksploderer

Tidligere bragt i Indblik.net

Topadvokater slår andre chefer på indkomst, og det halter med gennemsigtigheden. Indblik.net har indsigt i ny rapport om konkurrence i branchen.

Det kan være beklageligt, når mangeårige ægteskaber går i stykker, og ofte er det en svær øvelse at gøre det sammenbragte op i lige dele. Det kan ende i retten, når det er umuligt for de to at få den sidste økonomiske regning på plads.

Men for nysgerrige er det også en mulighed for at få indsigt i andres økonomi, da rettens afgørelser er offentligt tilgængelige.

En partner i Advokatfirmaet Poul Schmith, der i det store hele lever af at være statens advokat via kammeradvokataftalen med regninger til staten på 531 mio. kr. i 2019, fortalte i retten i Lyngby i en skilsmissesag, at han i 2014 tjente ikke mindre end 12,9 mio. kr.

Der er ingen tvivl om, at det er et højt beløb, hvorfor partneren formentlig ligger i den absolutte topklasse i Danmark, men andre advokater kan også være med.

Stadig flere penge
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en rapport om konkurrence i advokatbranchen på knap 300 sider, hvor det fremgår om aflønning af partnere:

”Den samlede aflønning af ejerskab i advokatbranchen (for partnere under 66 år) var 2,3 mia. kr. i 2017 inkl. negative afkast. Dermed er aflønning af ejerskabet steget med mere end 1 mia. kr. siden 2009. Stigningen i aflønning af ejerskab skal ses i sammenhæng med, at antallet af partnere er forholdsvis stabilt i perioden.”

Advokatbranchen er altså kendetegnet ved, at det samme antal partnere, cirka 1.350 over tid, tjener mere år efter år, hvilket angiveligt kan forklares med fortsat større regninger til klienterne. Og i udkastet til rapporten, som giver et helt nyt og indgående indblik i koncentration i advokatbranchen, og den deraf følgende svækkede konkurrence, står:

”De fem største advokatfirmaer står for hovedparten – ca. 51 pct. – af den samlede aflønning af ejerskab i advokatbranchen. De største advokatfirmaer, har bidraget med to tredjedele af stigningen i den samlede aflønning af ejerskab siden 2009.”

I udkastet til rapporten bliver der igen og igen sat fokus på, at de største firmaer – som eksempelvis Advokatfirmaet Poul Schmith – bliver fortsat større.

Lønstigninger der batter
De løber groft sagt med hele dynen, og partnerne her har i gennemsnit fået mere end 100 pct. ekstra ind på kontoen i løbet af en årrække:

”Denne forøgelse dækker over en stigning i den gennemsnitlige aflønning per partner fra 2,6 mio. kr. i 2008 til 5,2 mio. kr. i 2017 hos de fem største firmaer, og at det samlede antal af partnere i de store advokatfirmaer i samme periode er steget med cirka 35 pct.”

Advokatbranchen er, som Konkurrencestyrelsen skriver, en branche med stor overskudsgrad, hvilket betyder, som styrelsen også anfører, at partnernes løn og deling af virksomhedens overskud stiger.

Præcist hvad den ledende partner i Advokatfirmaet Poul Schmith, Boris Frederiksen, årligt tjener, er uvist. Statens fremmeste advokat ønsker ikke at fremlægge tilgængelige årsregnskaber, hvilket er en særstatus, når man generelt ser på leverandører til staten.

Men Boris Frederiksen tjener næppe under, hvad en anden af virksomhedens parter havde i indtægt tilbage i 2014.

Lukket land
Den manglede gennemsigtighed står helt i modsætning til børsnoterede selskaber, hvor aktionærer, analytikere og offentligheden præcist ved, hvad det koster at have en superskarp direktør på posten.

I forhold til den partner, der tilbage i 2014 tjente knap 13 mio. kr., kan topdirektør Anders Dam i Jyske Bank og ligeså Peter Hermann i Topdanmark konstatere i 2020, at løntoget er kørt fra dem for længst.

Ifølge en opgørelse i Børsen fra juni tjener Anders Dam 10 mio. kr. årligt Topdanmarks adm. direktør Peter Herman får 7,9 mio. kr. I ISS får Jeff Gravenhorst 11,9 mio. kr. og Thomas Schulz i FLSmidth knap i 11 mio. kr.

Jyske Bank oplyser, at banken har 3.240 ansatte. Til sammenligning var der ifølge CVR registeret i august 629 ansatte i Advokatfirmaet Poul Schmith.

I rapporten om konkurrence i advokatbranchen fra Konkurrencestyrelsen fremgår:

– En række indikatorer peger på, at konkurrencen i advokatbranchen på nogle områder ikke er velfungerende. Det drejer sig om koncentration, tilgang af nye virksomheder, mobilitet i markedsandele samt overskudsgraden og lønpræmier i sektor.

– De ti største advokatfirmaer stod for ca. 38 pct. af den samlede omsætning i 2017. De store firmaers markedsandel er vokset betydeligt siden 2003, hvor den udgjorde ca. 28 pct.

– Overskudsgraden er markant større i de største advokatfirmaer end i resten af branchen. Samtidig kan stigningen i overskudsgraden i høj grad tilskrives en forøget overskudsgrad i de store firmaer. Konkret er overskudsgraden i de fem største firmaer steget fra 21 pct. i 2008 til cirka 35 pct. i 2017. Som nævnt stammer de store firmaers omsætning særligt fra rådgivning af erhvervskunder og til dels offentlige kunder.


af

Tags: