Er Falck virkelig en turboladet racer

Kommentar

Økonomisk Ugebrev har de seneste måneder sat fokus på redningskoncernen Falck med 34 mia. kr. i omsæt­ning og 14.000 ansatte. For der er nogle ting, vi ikke kan få til at stemme. Vores spørgsmål er blandt andet: Tje­ner Falck overhovedet penge uden for Danmark, hvor redningskoncernen har været begunstiget af mange års monopollignende markedsforhold? Det kan man ikke læse noget om i årsregnskabet, hvor der ikke er geogra­fiske segmentoplysninger for driftsresultater.

Solid medieomtale

Hovedparten af de andre store erhvervsmedier har de seneste år velvilligt videreformidlet den ene solstrålehi­storie fra Falcks ledelse efter den anden. Topchef Allan Søgaard Larsen har været fantastisk dygtigt til at få rigtig mange spaltemillimeter i aviserne til at fortælle om Falcks tilsyneladende succes. Spørgsmålet er, om han fortæller hele historien om Falcks tilsyneladende succes?

En gennemgang af Falck regnskaber viser i hvert fald, at historierne ikke altid holder vand:

Case 1: I maj 2013 var en dagbladsjournalist fra Bør­sen på besøg i Vladivostok med Falck for at se på en ny stor offensiv: “Det er første gang, at den danske sund­heds- og redningskoncern satser i Rusland (…). Det nye hospital i Vladivostok er tænkt som det første af en kæde på flere i landet.” Og: “Målet er over ti privathospita­ler og -klinikker inden for de næste par år.” Budskabet blev bekræftet i en pressemeddelelse. Men Falcks regnskab for 2013, aflagt et lille år senere, fortæller en anden historie. Om aktiviteterne i Vladivostok oplyses, at hovedparten af det stort anlagte projekt faktisk var blevet solgt: “Virksomhedssalg i 2013 omfatter Falck Medical Vladivostok LLC i Rusland (…).”

Case 2: Kan et dårligt resultat i divisionen Falck Safety Service forklares af en faldende oliepris, eller var der al­lerede underskud? Jyllands-Posten beskrev i en række artikler i november, at Falck var i gang med en “Dyr udenlandsk offensiv“. Divisionen leverer blandt andet sikkerheds- og beredskabskurser til offshoreindustrien. Her er man afhængig af olieprisen, der er faldet drastisk. I artiklen “Falcks sorte satsning i højeste alarmberedskab” oplyses, at “Falcks topledelse har fuldstændig fejllæst markedet og investeret i nye lande på et tidspunkt med historisk høje oliepriser. Det rammer Falck Safety Se rvi ces, der leverer sikkerheds- og beredskabskurser til offshore­industrien. “Mit håb er, at vi kan stå det igennem uden tab,” sagde Allan Søgaard Larsen. Altså i 2015.

Men en gennemgang af de væsentlige dattersel­skabers regnskaber viser, at der allerede året før var underskud. Var den faldende oliepris bare en dårlig undskyldning? Ifølge koncernens årsrapport havde Falck Safety Services godt nok et EBITDA resultat på 147 mio. kr. sidste år. Men det hænger altså dårligt sammen med det præcise resultat, som fremgår af det afgørende datterselskab i divisionen, som gav et minus på 6 mio. kr. sidste år og minus 23 mio. kr. året før. Divisionen er i Esbjerg hos Falck Safety Services Holding og har datterselskaber i Holland, Danmark, Belgien, Thailand, Mexico, USA, Nigeria, Brasilien, Vietnam, UAE og Qatar.

Case 3: Hvad sker der egentlig i USA? I oktober 2010 købte Falck det amerikanske ambulanceselskab Lifestar: “Med et kæmpekøb af et amerikansk ambulanceselskab planter Falck for alvor foden på amerikansk jord”, skrev Børsen. Og “Købet af Lifestar (…) signalerer en gigantisk entre i Amerika – fra Canada i nord til Argentina i syd. Og Falcks topchef Allan Søgaard Larsen har let ved at se Falcks amerikanske ambulancemarked vokse sig større end det europæiske i løbet af få år.”

Allan Søgaard citeres for følgende: “Det her selskab skal vokse fra Østkysten og indad, i takt med de mulig­heder der opstår” og “Falck byder dér, hvor der er udbud, og tilkendegiver, at det giver mening at bevæge sig trin­vist mod den amerikanske vestkyst. Lifestar omsætter for små 600 mio. kr. og opererer 440 ambulancer – det samme antal, som Falck kører med i Danmark”.

Falck offentliggør ikke regnskaber for amerikanske datterselskaber, så det er ikke muligt at kontrollere om­sætningen. Af koncernregnskabet oplyses, at Falcks sam­lede omsætning i Nordamerika sidste år var to mia. kr. – altså efter fem år. Spørgsmålet er, om det kan kaldes et væksteventyr. Under alle omstændigheder er det fortsat en black box, om Falck overhovedet tjener penge i USA. At Falcks vækst i udlandet næppe har været uproble­matisk afspejles af udviklingen i koncernresultatet 2014, hvor EBITDA overskuddet på fire år er steget knap fem procent, mens omsætningen samtidig er øget 22 procent.

Case 4: Er Falck en “turboladet racer” efter at have mistet en del af det mest lukrative danske marked? Falck har tilsyneladende valgt en mediestrategi, hvor man fortæller omgivelserne om kommende mulige vækste­ventyr. Lige nu er historien, at Falck igen skal fordoble omsætningen de næste 7 – 10 år. Hvis Berlingske får ret i sine antagelser fra september 2015 kan det ske tidli­gere: “Set udefra ligner Falck en turboladet racer, hvor ledelsen har fundet et gear, der gør, at virksomheden kan holde samme væksttempo, uanset om omsætnin­gen er fem eller 14 mia. kr. som var niveauet i 2014.” Falck har dog for nylig tabt sin kørsel i Region Syd på det lukrative danske marked.

Læs den originale artikel fra Økonomisk Ugebrev her.