Region Syddanmark anklager Falck for hasard med sikkerhed

Falck er på nippet til at få en retssag på halsen af sin tidligere kunde, Region Syddanmark. Regionen, som nu selv har overtaget ambu­lancekørslen, mener, at Falck som tidligere leverandør igennem årtier har svigtet groft, viser mailkorrespondance.

Som bekendt, er hele den sag, som nu undersøges af Konkurrencestyrelsen, baseret på en antagelse om, at det hollandske ambulanceoperatør, Bios, ikke kunne få ansat tilstrækkeligt mange, især tidligere Falckreddere, i Region Syddanmark til at løse sin nye opgave på grund af benspænd fra Falck. Bios startede med ambulancekørsel for regionen i september 2015 i stedet for Falck. Det var naturligvis stærkt proble­matisk og kunne bringe borgernes sikkerhed i spil, hvis ambulancerne ikke kom hurtigt frem.

Uddrag af mail fra Region Syddanmark til Falck om regionens syn på ambulancevirksomhedens opførsel

Og det er lige præcis det, Region Syddanmark sandsynligvis vil anvende som grundlag for en senere erstatningssag mod Falck. Ifølge en mailkorrespon­dance, Økonomisk Ugebrev er i besiddelse af, sendte Region Syddanmarks koncerndirektør, Rikke Vestergaard, 4. juli 2016 en mail til Falcks adm. direktør Al­lan Søgaard Larsen med følgende ordlyd: “Regionen ser med stor alvor på denne sag, ikke mindst i lyset af ydelsens samfundskritiske karakter. En adfærd som den, der er beskrevet i Konkurrence- og Forbru­gerstyrelsens meddelelse om betænkeligheder, er naturligvis helt uacceptabel og er ud over at være i strid med konkurrencereglerne, utvivlsomt i strid med Falcks kontraktuelle loyalitetspligt ifølge den tidligere kontrakt mellem regionen og Falck.”

Mulig erstatningssag

Om en mulig erstatningssag hedder det i mailen til Allan Søgaard Larsen: “På det foreliggende grund­lag har regionen ikke mulighed for at vurdere de nærmere omstændigheder i sagen, men vi har dog positivt noteret os, at Falck afviser grundlaget for sagen. Hvis der på trods heraf træffes en kon­kurrenceretlig afgørelse i overensstemmelse med indholdet i meddelelsen om betænkeligheder, skal regionen for en ordens skyld forbeholde sig sine rettigheder, herunder i forhold til at gøre et erstatningsansvar gældende mod Falck.”

Som det fremgår af mailkorrespondancen, føler Region Syddanmark sig groft generet, og er klar til at anlægge erstatningssag mod den dominerende ambulanceudbyder i Danmark – for at have mis­brugt sin stilling ved groft sagt at have støvsuget regionen for reddere, blandt andet ved at flytte dem til Falck-stationer uden for regionen. Regionen anklager indirekte Falck for at have undermineret sikkerheden for borgerne, ved at svigte den loyali­tetsforpligtigelse om at overlevere opgaven så smi­digt som muligt til den næste leverandør, som Falck underskrev i sin daværende kontrakt med regionen.

Bios manglede i sit korte liv kontinuerligt et tocifret antal reddere i regionen. Falcks direktør kaldte Bios priser til regionen for urealistiske, han skrev til regionen i juli i år, at Falck manglede reddere og havde brug for “hver og en’ uden for Region Syddanmark. Alligevel tilbød Allan Søgaard Larsen i slutningen af august 2015 – samtidig med, at reddere skulle væk fra Region Syddanmark nu og her for at klare nye opgaver i Region Midtjylland, at Falck ville overtage Bios kørsel i Region Syddan­mark for at afhjælpe regionens problemer. Vel at mærke til samme priser som Bios.

Mangel på ambulancereddere

Falck bossen skrev to dage efter mailen 6. juli 2016 var modtaget fra Region Syddanmarks kon­cerndirektør: “Som bekendt har der i en længere periode været mangel på ambulancereddere, og vi foretog således en gennemgang “på redder niveau” af Falcks mandskabssituation både “før”, “under” og “efter” Falcks ophør af ambulancedriften i Region Syddanmark. Formålet med dokumentationen var at påvise, at Falck har brug for hver og en af sine medarbejdere, herunder også de ambulanceredde­re fra Region Syddanmark, der ansøgte om ledige stillinger i Falck efter den 1. september 2015. Denne gennemgang vil vi meget gerne også foretage for Regionen under et møde, og vi vil derfor foreslå, at dette arrangeres snarest muligt efter ferien.”

Og: “Som en fortrolig oplysning kan vi orientere om, at vi senest på et møde med styrelsen den 17. juni 2016 har gennemgået vores bemandingssituati­on.” 31. august 2016 skrev Rikke Vestergaard: “Kære Allan Søgaard Larsen. Siden min tidligere mail sendt til dig 6. juli 2016, er der jo sket rigtig meget hen over sommeren, hvor vi jo har overtaget ambulancerne i BIOS’ områder. Din anmodning om et møde vil jeg derfor nu set i lyset af overtagelsen m.v.- vurdere ikke at være relevant på nuværende tidspunkt.”.

Region Syddanmark afventer resultatet af Kon­kurrencestyrelsens undersøgelse af Falck, hvor flere end 10.000 elektroniske dokumenter blev hentet på flere Falck kontorer i ransagninger i december 2015.

Undersøgelsen af, om Falck har misbrugt sin dominerende stilling, ventes afsluttet i foråret.

Læs artiklen fra Økonomisk Ugebrev her.