Falck foran milliardnedskrivning og gældskrise?

Den økonomisk skrantende servicekoncern nærmer sig en situation, hvor den kan blive tvunget til at nedskrive milliardværdier i good­will. Det kan betyde, at bankernes lånevilkår ikke længere er opfyldte, hvorefter der ikke er langt til, at koncernen bliver sat under admini­stration af bankerne.

Det er ikke i sig selv et problem, men Falck er ifølge regnskabet tillige underlagt såkaldte covenants – altså lånevilkår over for bankerne – der løben­de skal være opfyldt. Overholdes de ikke, kan ban­kerne bag lånene på samlet 7 mia. kr. i princippet opsige lånene. I praksis vil det antageligt betyde, at bankerne tager styringen i Falck for at sikre sig sine penge. Det er denne virkelighed, den nye CEO Jakob Riis, som netop er tiltrådt, kan stå over for.

Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev er sådanne lånevilkår typisk en kombination af flere regnskabsmæssige nøgletal, som skal overholdes, blandt andet soliditet eller rentebærende bankgæld i forhold til EBITDA. Med en milliardstor nedskriv­ning af goodwill vil egenkapitalen blive udhulet.

Ifølge Falcks regnskab for 2016 er den aktuelle impairment test blandt andet baseret på forudsæt­ninger om en årlig vækst i cash flow-overskud på 7,2 pct. i “Emergency”, altså forretningsenheden med ambulancekørsel, i perioden fra 2011 til 2016. Fremadrettet forventes en årlig vækst på 6,0 pct. i årerne 2016 til 2021.

En gennemgang af de seneste års regnskaber viser dog, at forudsætningen om en årlig vækst på 6 pct. er meget optimistisk for ambulanceforretningen. Faktum er nemlig, at Falck de seneste fire år netop her har præsteret faldende lønsomhed og EBITDA.

Presset indtjening på ambulancer

Som det fremgår af figuren, er driftsresultatet før afskrivning (EBITDA) siden 2012 dykket fra 459 mio. kr. til 362 mio. kr. Altså hvad der svarer til negativ vækst i driftsoverskuddet. Kun fordi regnestykket går tilbage til 2011, som var et usædvanligt svagt år, kan der over den målte femårsperiode beregnes en årlig vækstrate på 7,2 pct.

I regnskabet for 2016 er goodwill for “Emergency” bogført til 5,44 mia. kr. Og medmindre væksten genoprettes markant, kan der meget vel blive tale om nye nedskrivninger på flere milliarder.

Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet, hvordan Falck i den meget lukrative hjemlige ambulanceforretning for regionerne nu er hårdt presset, samtidig med, at den udenlandske for­retning næppe er særligt lønsom. Efter der i 2016 blev indgået nye kontrakter med flere regioner til markant lavere priser, vil der også de kommende år ske et indtægtsfald herfra. Det er nemlig indbyg­get i kontrakterne, at priser år for år nedsættes.

Ledelsen har altså i den gennemførte impair­ment test forudsat, at cash flow-væksten de kom­mende år øges med 6 pct. i perioden 2016 til 2021, selvom lønsomheden presses.

Falck oplyser ikke om sine konkrete covenants. Men krav til en soliditet på 30 pct. er ikke unor­malt. Hvis blot halvdelen af den bogførte goodwill nedskrives, vil egenkapitalen med ét hug blive reduceret fra 5,5 mia. kr. til 2,8 mia. kr. Det vil sam­tidig betyde, at soliditeten (egenkapital/ aktiver) reduceres fra 33 pct. til 15 pct. Over de seneste fem år har soliditeten holdt sig lige over 30 pct. Med en sådan nedskrivning brydes de gældende covenants sandsynligvis.

På den lange bane risikerer Falck, at flere regi­oner hjemtager deres ambulancekørsel. I Region Syddanmark forventer regionsrådsformand Stephanie Lose (V), at man vil spare knap 800 mio. kr. over ti år i forhold til Falcks tilbud. Det har allerede inspireret andre regioner.

Falck har fået tilsendt analysen i sin helhed, men ønsker ikke at kommentere den.

Læs den originale historie fra Økonomisk Ugebrev her.