Falck har flere holdingselskaber i skattely

Den globale redningskoncern Falck ejer store dele af sine aktiviteter i Syd- og Nordamerika gennem holdingselskaber placeret i velkendte skattely. Samlet handler det om datterselskaber med 8.000 ansatte, som er ejet af holdingselskaber, der er registreret henholdsvis i en postboks i den hollandske by Utrecht og i den amerikanske stat Delaware.

Begge registreringssteder anvendes af tusindvis af selskaber til at skjule deres aktiviteter bag en usædvanlig lukkethed. De anses for gode steder at være registreret, hvis man ønsker at begrænse sin selskabsskat gennem individuelle skatteaftaler.

Netop i disse år er der stor politisk fokus på at udrydde de omdiskuterede skattely. Oprydningen handler blandt andet om at få stoppet de kreative handler, hvor døtre i globale selskaber handler på kryds og tværs af landegrænser for at få lagt overskuddet dér, hvor skatten er lavest. EU´s konkurrencekommissær Margrethe Vestager har senest erklæret åben krig mod globale selskabers individuelle skatteaftaler med de hollandske myndigheder. Hun mener, at der bliver betalt alt for lidt i selskabsskat. Senest har FIAT og Starbucks indgået deres aftaler med netop de hollandske myndigheder.

Til kamp mod “letterbox industry”

Også OECD har spillet ud med de hidtil alvorligste tiltag til at få stoppet den såkaldte “letterbox industry” i Holland, hvor globale selskaber registrer holdingselskaber i en postbus, der gør det muligt at indlevere regnskaber med meget få oplysninger. Udspillet blev vel modtaget af den hollandske skatteminister, Eric Wiebes, der i et interview sagde, at det er god ide at få stoppet. Det skaber dårligt image, og modellen generer kun få jobs.

Det hollandsk-registrerede Falck Holding B.V. med knap 30 datterselskaber i Sydamerika har cirka 4.000 ansatte. Selskabet har adresse to steder, dels på Spoordijk 17, 3534 Utrecht og dels i Postbus 8223, 3503RE i samme by. Det viser udskrifter fra det hollandske Handelsregister. Topchef i Falck, Allan Søgaard Larsen, sad i bestyrelsen til efteråret 2009. I dag sidder den adm. direktør i Falck Luftambulances bestyrelse sammen med et tidligere bestyrelsesmedlem i samme virksomhed, der efter en kapitalforhøjelse i 2014 har en egenkapital på to mio. kr.

Årets resultater for det hollandske holdingselskab oplyses ikke i regnskaberne. I de indleverede regnskaber står, at der er aktiver for 81 mio. euro. Selskabet har haft negativ driftskapital – werkkapitaal – i 2011 på 569.484 euro, der i 2013 var steget til et plus på 552.069 euro. Regnskabet for 2014 er ikke indleveret.

Om baggrunden for at have et hollandsk holdingselskab oplyser Falck, at der er: “Flere bevæggrunde for valget af Falck Holding B.V. som holdingselskab for vores sydamerikanske investeringer, både forretningsmæssige. Men også en politik om en fordeling af koncernens gæld på de lande, som koncernen har betydelige aktiviteter i, idet alternativet er, at hele koncernens renteudgift belaster de danske selskaber, og dermed reducerer den skattepligtige indkomst i Danmark.”

Med andre ord forklarer Falck, at koncernen har etableret sig i hjertekulen af postboksindustrien for derved ikke at få et mindre overskud end i dag i det danske holdingselskab, hvilket igen vil have betydet færre penge til den danske statskasse, end det er tilfældet nu.

Falck oplyser videre, at “Falck Holding B.V. har rigtig nok en postadresse ved en postboks i Utrecht, men har også en besøgsadresse og fysisk kontor i samme by, så postboksen er alene af administrativ karakter, hvilket også gælder andre af Falcks selskaber i Holland.”

Et velkendt skatte- og informationsly

I de nordamerikanske redningsaktiviteter med cirka 4.000 ansatte har Falck valgt en helt anden løsning. Dog med det til fælles med den hollandske postboks, at man ikke kan se, hvad Falck tjener. Falck USA Inc. har cirka 30 datterselskaber i USA. Formand er her Allan Søgaard Larsen. Direktør er Robert Boo Heffner, der er Falcks topchef for redning i USA, ligesom Falcks CEO, Morten Pedersen er direktør i selskabet. Kontoradressen er i Washington, men selskabets jurisdiktion er i staten Delaware. Det viser også udskrifter fra Washington Secretary of State, og det fremgår også af Falck Sverige Holding AB’s regnskaber for 2012 og 2013, at Falck USA Inc hører hjemme i Delaware.

Falck USA Inc er et af tre datterselskaber i Falck Sverige Holding AB, der i 2013 havde et minus på 30. mio. SEK. De to andre døtre havde et resultat før skat på minus 17 mio. SEK samme år. Meget tyder altså på, at den største af Falcks aktiviteter i det vigtige vækstmarked – USA – giver underskud. Falck oplyser, at man ikke offentliggør regnskaber for amerikanske selskaber.

Regnskabet for det svenske holdingselskab er underskrevet af formand Allan Søgaard Larsen og bestyrelsesmedlem Morten Pedersen. Uagtet oplysningerne i dette regnskab om, at USA-selskabet er registreret i Delaware oplyste Falck i første omgang til Økonomisk Ugebrev, at “Falck USA Inc er stiftet i Delaware, men har hjemsted, og er skattepligtig i staten Washington, hvor også selskabets medarbejdere er. Det er helt normal praksis i USA at stifte sine selskaber i Delaware af rent administrative årsager, men det har ingen betydning for det skattemæssige hjemsted eller selskabets og koncernens beskatningsforhold i øvrigt.”

Efter fremsendelse af regnskabet med dokumentation har Falck ændret forklaring, hvorefter det nu lyder, at: “Det er korrekt, at selskabet er juridisk hjemhørende i Delaware, men det har kontoradresse i Washington og er i skattemæssig forstand alene hjemhørende i Washington. Der er således ikke er nogen skattemæssige fordele ved at være registreret i Delaware”, og at: “Delaware har mere præcise regler og praksis for selskabslovgivning, hvilket giver en større sikkerhed omkring selskabsretslige forhold og juridiske søgsmål.”

Eksperter: Delaware er et skattely

Delaware er den næstmindste stat i USA. Registrering af selskaber er nemt, hurtigt og billigt. Skatten er nul, og man behøver end ikke at oplyse navnet på den retmæssige ejer af et selskab. Tre forskere fra amerikanske universiteter undersøgte i 2012, om Delaware kan betegnes som et skattely. Konklusionen var: “Our results show that the state of Delaware is indeed a domestic tax haven (…)”.

Transparens

Den tidligere revisor Knut Gotfredsen er formand i den danske afdeling af den globale organisation Transparency International, hvis formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse. Og som navnet antyder at skaffe gennemsigtighed i blandt andet globale forretninger. Ifølge Knut Gotfredsen er det forhold, at mange lande konkurrerer med hinanden om at tilbyde de “mest optimale skattevilkår” ofte resultat af et “politisk makværk”, og siger han: “OECD’s tiltag er vigtige, og det er godt at se, at en hollandsk handelsminister hilser det velkomment. De forskellige skattely er ved at blive stoppet, omend det går langsomt. Det er ingen tvivl om, at Delaware er er skattely, men staten er også et pengely, forstået på den måde, at der ikke er krav om eksempelvis at kende identiteten på den som ejer selskaberne. I flere af disse pengely er der end ikke krav om at indlevere regnskaber. Det skal ændres, så der sikres en ordentlig transparens”.